שפל ,ירח, גאות

כל אחד מהם דמות

ביום אפור וללא ראות יצאו אל הים לשוט

קפטן ירח נתן הפקודה , ושפל בכח משך הסירה

אך שפל חזק הוא, לא סתם

בן רגע מצאו עצמם בלב ים

גלים התרוממו , הרוח נשבה

ובלב השלושה אבדה כל תקווה

פנה הירח וצעק לגאות,

"אם לא תקפצי , סופנו למות"

חשבה הגאות וקפצה לבסוף,

והנה מול חרטום נגלה לו החוף.

שפל וגאות נשארו בים, ואורו של ירח נגלה לעינם

המים נצצו באור כוכבים

וסיפרו על הקשר משכבר הימים

כי מאז שירח אותנו מקיף

לגובה הים הוא מוריד ומוסיף

ובכל יום שיש בים סערה,

אלו גאות ושפל עושים אהבה

ואולי,  האמת לאמיתה

היא שאדון ירח מת מקנאה