פרפר, יפיפה

.מנסה לעוף

סבך, מתוסבך

.בענפים שחורים

זמן, מזמין

.פרפר לחיים

ניסיון, מתנשא

.להשאר יפה