אלוהים, סלח לי.

אלוהים שלי, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו.

זעקת נישמתי עם זעקת נשמות עם ישראל,

קוראת אליך ומתחננת רחם.

אנא אלוהים אלוהינו ואלוהי אבותינו , תבא לפנך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו, כי אנו עמך מתפללים אליך ומבקשים חנינה.

פתח לנו דף נקי מולך מלכנו, כי אנו מבקשים מכל הנשמה-

מחילה,סליחה וכפרה.

כי ליבנו מיתחנן לחזור שוב למצב 

הטהרה.