הוי אחיי, החסרים

אשר בגופם שלחו מסרים.

 

בדמם הניגר סימנו גבולות

בכאבם בנו מדינה ליובלות

את עצמם הקדישו

והמראה בעיני רוחם החרישו.

 

הוי אחיי, החסרים

אשר בגופם שלחו מסרים.

 

סבלם נדחק לפינה

כאבם נעלם מהבינה.

כול כולם נרתמו

לעמוד ולהגן עד אשר ייתמו.

 

הוי אחיי, החסרים

אשר בגופם שלחו מסרים.

 

ונטמן הוא תחת סלע

לאחר שחטף קלע

ורק זר פרחים נובלים

לציון שמם של הנופלים