אני מרגישה אותך קרובה אליי

אני מחזיקה אותך בן שיפתותי

חומך ניכנס ובא אלי

תוכך ממלא את ראותי.

אני מרחיקה אותך לרגע, מדברת

זורקת כמה מילים ועוצרת

מחזירה אותך אלי ושוב עוצרת ומדברת

וכך עוד פעם ועוד פעם המעגל חוזר.

עכשיו נישארתי בלעדייך ואני לבד

אין לי אש ואותך שאחזיק ביד

עם כך זה ימשך הלב יחלה והגוף ירעד

אני חייבת אחת כמוך ואין לאף אחת

יש לי צורך ואני פועלת באין ברירה

הולכת אל הקיוסק להביא אותך חזרה

בדרך כבר מתחיל לי לחץ בריאה

זהו סיפור של אהבה לא כ"כ בריאה......