החבר הוא זה

הפונה בזוטות,

הנאמן בכל עת

כל עוד רע?

 

הנבטח הוא זה

הנמלט בטובם,

המפזר חיוכים

לא כנים?

 

השקרן הוא זה

המסתיר נבזותו,

השמח לאיד

בלחשים?

 

הראוי הוא זה

למשמע אחרים,

להטיית אוזניהם

ללא תנאי?

 

החבר הוא זה

כי אם בלבד

חבר בעת צרה?