לעצור את הזמן

בנקודה אחת

ואז להמשיך לבד

בלי להזדקק למקל הליכה

רוצה שתעמדי שם איתי

נביט אל השמיים

בעוד רגע

חלקם מהם ייפול

ואנחנו נוכל לאסוף את החתיכות

את אומרת

אין הגנה, אין נחמה

שום דבר לא ברור מאליו

ואני הייתי רוצה לומר לך

שרק אנחנו נגן על עצמנו

אבל יום אחד

הכל עוד יכול להשתנות

ואז לא יהיה לי מה להגיד

ואת תעמדי מולי בוכה

לעצור את הזמן

אחר כך לעצור את התנועה

רוצה שתעברי איתי את הכביש

יש מספיק פחדים

אותם נוכל לחבר

אחר כך שהצער יתגלה

לא יישאר לנו שום דבר אחר

רק פרוטות, איתן נוכל לבקש יותר

את שואל

מי ישמור שלא יקרה לנו שום דבר רע

הייתי רוצה לספר לך

שתמיד נוכל לשמור על עצמנו מכל הרע

אבל אני לא יודע

אם זה יגרום לך להאמין או להצטער

אז מביט בך בלי לדבר

לעצור את הרגע

עד הרגע הבא

לשמור בתוך סרט, את עוויות הפנים

כמו לא ידענו, שמישהו מביט בנו עכשיו

אני רוצה, שתישארי איתי  עד שלא תהיה סיבה

גם בפחד שלנו

יש משהו שמתגבר

עד שהוא לא יוכל להכיל דבר

ואז תגידי לי, בוא נוותר על הכל

על ההגנות, על הנחמות,

ואז תחייכי

כמו שניים, שזרקו באמצע המסע את המטען

את אומרת, מפה יהיה יותר קל