איזה יום יפה היום

כשפתחתי חלון בדיוק חדרה קרן שמש ודיגדגה לי על קצה האף

או שזאת הייתה שערה שנשרה בעצם.

רוח קרירה ביקשה להידחף לחדר

שאלתי את עצמי איך רוח קרירה מסתדרת עם שמש חמה

או שבעצם זאת היתה שערה