מה הפרח הפורח מנסה הוא להסתיר ?

אדמה רכה ונצח .כי לסופו אין מחיר.

 

אן הרוח מנשבת? האם יש כיוון מוגדר?

מעיפה דברים  בדרך העולם שייך רק לה.

 

כל הוורדים השושנים הנרקיסים והצמחים.

נשתלים בפנים עמוק כאילו אין סוף.

 

כל הרוחות והשדים עפים למרחקים.

הם עפים רחוק רחוק כאילו אין מעצור.

 

          מה הסוד הוא מסתודד בי מרחש לחש אין קול.

מלחש בלי קול גרון כאילו אין שומעות

 

מה הנצח מנצח ?מי מנציח עוד

מי רוצה עוד את הנצח מי רוצה עבר ועוד.