אני מביט בנרות

רואה אותם בוכים בדמעות לוהטות

למרות שכל דמעה מקרבת את סופם.

אולי כי זה סוף יפה כל כך.

 

אני מביט בשמש

חושב שזה צודק,

שמי שהתחיל את כל הסיפור

גם ישאר עד הסוף.

 

"ה נרות הללו קודש הם".