אלפי חתיכות קטנות, אדומות, יתומות. אלפי חתיכות קטנות. חתיכות של הלב שלי, שנשבר. ומה עכשיו? מה עוד נותר? אלפי חתיכות קטנות, ולא עוד גוש שלם ויציב, כך נשבר לו ליבי, אותי זה מעציב. אלפי חתיכות קטנות, כך שברת לי את הלב, ואיך אוכל להסתיר בכלל את גודל הכאב... ועכשיו החתיכות, מנסות להתאחות, להציל את טיפת הגאווה שעוד נותרה. אלפי חתיכות קטנות, של מבוכה, כאב ואהבה. אהבה אליך, אהבה שלא מומשה. אהבה שלא תמומש.