אשמח לדעת שצפתי

בין

ים האנשים

ששלחו בקבוק עם פתק