פרוצה לכל עובר ושב

מוכרת כמוסותי המבקשים

לכל אשר דורש

ומתחננת שיקח גם מי שאינו דורש

כסוחה מגערת ידך

ואולי אתה בכלל לא גוער בי

ומשהו בתוכי מהדהד כלכך את הטוב שאתה

שומע דפיקות חלושות מבעד למסכים

מתגעגע ואוהב אותך מאוד

כי אתה טוב ואני יודעת את זה

ואולי אשת זנונים אני

ולא ידעתי

פרוצה ומפרפרת

כל אחד שולח יד ואין גדר ואין מגן לי

נותנת להכל לגעת כי

אולי פעם אחת או פעמיים

תהיה זו ידך אשר תגע