כשאמצא קצת זמן
אמצא את שירי
בין הרים וימים
אלך לבדי

אני רואה מרחוק
כבר כמה שנים
איך אהייה קרוב
אני בא בימים

בוחן הכל כמו ילד
ומרגיש גיבור לבד
אסור לי לראות את אלה
שמצאו את מה שאבד

כשלא יהיו אנשים
אשיר את שירי
ואולי גם אמצא