שברי אדם מנופץ, מפוזרים במרחבי התהיות. והוא זועק אליך, בקול חלוש: לא תוכל להתעלם מאחיך המאבד את עצמו. בגללך.