בדרך לבית הקברות הצבאי לבשר לו הפעם שנולדה לו נכדה, אני פתאום רואה את חייה כארץ שמשה לא הורשה להיכנס אליה, ואיך היא רוצה לראות אותו פתאום כמו חייל שמחכה לטרמפ שיפרוק את הנשק ויכנס לרכבה, והיא תספר לו איך עברו השנים בלעדיו.