ככה .

יש ימים שגם "ככה" זה הרבה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה