א. שרוט לא משנה

מושלם אך כלל לא שחצן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה