צילי גרוס

מודה ומתודה.יצירות יועלו (אם בכלל) מאוחר יותר. .כאן בעיקר כדי להגיב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה