ורוניקה .

אני בת 16 ...אני משתדלת להנות מכל יום שעובר וכמה שיותר...

לב אוהב

אותם הימים...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה