פוצי .

לעולם לא יכול להיות אדם מאושר אם אינו מזין את נשמתו כפי שהוא מזין את גופו.

ש מ ח ה ?

פרופורציה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה