במצב שפוי

ילדה המוגדרת כשפויה המנסה ליצור <בעזרת ה' עם הצלחה>

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה