החיים הם לא מה ששומעים לא מה שרואים אפילו לא קרוב

החיים הם מה שמרגישים ומה שלא מבינים