ציפורים עפות אל על מתרוממות עם הרוח מחפשות סיבה לנחות כמה גרגרים לשוח מתחבאות בקצה חצר עד שאיש יחנה מכוניתו ונוחתות עליה מהר אז, כמו בשיר מלכלכות הן את השמשה מציירות ציורים ציורים כך זה כשציפורים נוחתות.