עת ציפור כי תדאה

היטב הנד כנפיה

לא תלאה

וחיה

 

והיה

אם תמרוד

והנף כנפיה יעמוד

אזי תמעוד ונפול תיפול