האדם האוחז בזמן במה הוא אוחז? בהוד עליונותו במקור חיותו האינסופית או בדלילות שידרתו הזמנית הנושק הוא אל פירוד גרעינו הנפוץ ברוח עיתים או אל המקור איותה נפשו להבטל בשורש עולמים