בקשתני את עצמי לספר

ולא יכולתי לגעת

דרכת כמה נימים עדינים

בלי כוונה ודעת

בעקיפין אלי תיגש

בשאלה על הנוף

ומנעול ובריח ודלת

חריקות חלודה תהומית

מרקעות נגון עני

אוזן תשתה מילים צמאות

על חיים אחרים

בגוף שלישי

ובאישון בוער יצטייר

תבין תבניתו

בעקיפין

תבוא חדרי