אושר או לא
אנשים תבינו האושר אינו נמצא או לא
כל האנשים מנסים למצוא את האושר
אנחנו מחפשים אותו כמעט בכל מקום
 בכסף, במין, באוכל , במים, בכבוד, בסמים, בשמיים.
אבל כולנו צריכים להבין, שהאושר המלא אינו קיים
כי העולם שלנו איננו מושלם
הכל חלקי בעולמנו
לכן צריכים לשמוח בחלקנו
וכך גם יבוא אושרנו.