הוא אהב אותה הוא נצמד אליה הוא לא עזב אותה לרגע הוא חולה מחשב