"מה נסגר " שאל חברו הטוב "לא נסגר" ענה לו ניסים "אולי תעשה משהו עם עצמך" הציע לו חברו הטוב "עזוב אין מצב" אמר לו ניסים והמשיך לישון.