לעיתים, כמו ציפור שלמדה בין ליל לעוף כל עובדות חייך המוכרות עפות גם הן והנפש מלאת גאווה על גוזליה שעפו ובדידות עוטפת את ריק קן ליבה