בתחילה בתחילה, ציינתי "שתהיה אשה" בתום שיחת ההיכרות, על סף הדלת, אמרתי:"מקווה שתהיי את". הלכתי, למודת מיפגשים, בהם, די פעמים ביקשתי ויצא אחרת. איך בדיוק מתרחשת בחירה ובאילו תנאים היא מוצלחת או נופלת? בחרת בי ? הלוואי היית אומרת.