כן,אני מתחילה.

לא,זה לא סופני(ככה הדוקטור אמר)

שריטה נפשית מסוג מסוים מאוד ששולח אותך לחטט בבפנוכו של הנפש

ולמצוא.

מה למצוא?

דמעות זולגות מעיניי 

כשאני נזכרת בעת ההיא

שזה שחשב שיצליח לו לחבל לי בהכל,

באמת הצליח.

והרס.

מה הרס?

תמימות פשוטה של ילדה.

צחוק שנקטע.

אופטימיות והאמנה באמת שלה.

שהתחלפה בשנאה

חזקה,גדולה

שאיימה לבלוע אותה חייה.

(אמשיך פעם הבאה)