לא לקחתי לי עט

לא נטלתי מכחול,

לכתוב הדברים בעוברי.

רק אימצתי חזק,

אימצתי קרוב,

וצרבתים על לוח ליבי.

והיה זה בהיר ועמוק לא פחות

מכל כתם של דיו על נייר

הן ידעתי-

כל פנמיותי-אך כגודל הזכרון הנשאר.