מדוע אני באפלה

בידי מקל ומגששת היכן השביל שאותי יוביל 

מקווה אני שאין מכשול ובו אני לא אתקל 

יושבת וחושבת כמה הבדידות אותי חונקת 

אני עצובה, כאובה ונבוכה. מה נשאר רק בוכה 

בליל אפל אני עומדת בחלון ליבי מתפלל ושואל מתי יענה לתשובתי האל

מדוע התאכזר בי הגורל בהיותי תינוקת 

עוד לא הבנתי מה טוב ומה רע- נותרתי באפלה 

והנה כבר חרב עולמי עליי 

מה אני מבקשת בסך הכל מאלוהיי 

רק יענה לשאלותיי

קצת אור, אושר ועושר ואולי זה נגמר מהאפלה לאור גדול אצא ואומר לפניו 

!הללויה