בעולם שבו הרגש שולט

המוח צריך לשלוט על הלב

בעולם שבו כולם אומרים מה לעשות

צריך לקחת סיכון כדי לגדול

כן זה החיים

כן זה החיים

בעולם שיש בו גאוה

צריך לרדוף אחרי הענוה

בעולם שיש בו תחרות

לפעמים צריך לפרוש מהמירוץ

כן זה החיים

כן זה החיים

בעולם שיש בו מלחמות

צריך לחבק ולאהוב

בעולם שיש בו תמותה

צריך לקדש את ההולדה