רְבַב בְּבָּר לְבָב / ת"ח

 

בין צין לצנינים ובין פין לפנינים, גבורה לשוח יצאה.

גם תולע וגם עץ וכחיץ לחץ, מהי דמעת עשוקה.

 

אוחז באומה - ותחזה אימה,

שרצים למותניו - ורצים אחריו,

עונתה עינתה - ואיה כסותה,

איברים איברים כי חייה קודמין.

 

אפיקיו נחושה וגרמיו בושה, כעת לא יוכל לשלחה.

שתיה כדת ואחר ילדה בת, כן - לא - יעשה משפט.

 

אֵיכָה יקטוף  - ואַיֶּכָּה ירדוף,

למי החותמת - ומי מטמטמת,

שימוש משמש - בערבוביא נתבושש,

רְבַב בְּבָּר לְבָב.