אחרי 

אחרי שהלכת 

התכנסתי בתוכי כפקעת 

אחרי שהלכת

אחרי

תרתי צלך באור הלבנה

כשלו רגליי נאלם קולי

נפשי אפלה

באור השמש בצבעי הים,

אחרי

מייחל לראותך. 

@איריס לוי כל הזכויות שמורות