וזה רק נדמה לי

אפשר לעשות הכול
ואולי קצת למחול
לתת מרחב תימרון
ולישמור על איזון

וזה רק נדמה לי

תן לי קצת בלאנס
בלי הרבה חלאס
דבר אלי כבן אדם
למה הרצון שלי נדם

וזה רק נדמה לי

לא צריך כמעט ללמוד
כדאי להוציא ממני עוד
לחפש את העולם בתוכי
ואוכל לעשות בעצמי

וזה רק נדמה לי

לסחוב את עגלת חיי
שלא תתמלא בלי די
להיות צעיר ורענן
והכול יכול לבוא מכאן

וזה רקנדמה לי