שלום עליך, ארץ ארצית
אני בא אליך אם תרצי
או לא.
ואף על פי שלא תרצי
ותבעטי
ותתאמצי
אני בא אליך בראשי
כמו לפני שנים.