כנחיל גדול הוא נע
ובחושך מכסה
כל ניצוץ תקווה גווע
לא שרד את הארבה

ובקול גדול אקרא
בצעקה להם אזעק
אך קריאותי לא נענו
הם מזמן נטשו

אני עדיין פה נשאר
גם כשהכל נגמר
ולא אכבה כאן את האור
אני עדיין כאן

וכשכילה כל שהיה
תאבונו עוד לא הושׂבע
עבר הוא אז לעוד מקום
השאיר אותי עם חורבותיי

אז התחלתי לשקם
את כל מה שכרסם
כי כאן הוא ביתי
זו מולדתי

אני עדיין פה נשאר
גם כשהכל נגמר
ולא אכבה כאן את האור
אני עדיין כאן
אני עדיין פה נשאר
גם אם פה אסון עבר
אתקן את כל מה שנשבר
גם אם זה יקח עוד זמן

ולאחר שזה יכה
אצלם שוב בשדה
יבינו שלא לעד
יוכלו להמשיך ולברוח

אז בואו ויחדיו
על ארצינו נגן איתן
נסלק מכאן את הארבה
מארץ ההווה

 

זוהי ארצינו

 

השיר נכתב והולחן בעקבות שיחה שלי כאדם ציוני עם מכרים שחושבים על ירידה מן הארץ, בעקבות בעיות חברתיות/כלכליות העומדות בפני סטודנטים בפרט ואזרחי ישראל בכלל