קופץ בין רפסודות, רפסודות החיים

נמצא בים ומייחל לחוף מבטחים.

זעזוע קל הופך גדול,

יש רצון לפרוק עול.

רואה אותם בונים מגדלים

וחושב שזהו טעם החיים.

רוצה לכתחילה ולא בדיעבד,

גם בחברה, האדם לבד.

השלמות תמצא אחרי מסעות רבים

ובניין יבנה בניין עולמים.