תמיהה

כולנו פליאה

על ימים עברו

שנים של שתיקה

פני רכבות שהובילו

יהודים אל מחנות השמדה.

 

דור שלם ממלא פיו מים

מחליף דור שבלע

לשונו

הוא לא מפריע לטובחים

כאז

כן עתה המוות מושל

בכיפה.

 

בעתים שתבואנה

שוב

יביעו תמיהה

כולם יביעו פליאה

על ימים אלה

שנים של שתיקה

פני משאיות שמובילות

בעלי חיים אל מחנות השמדה.

 

השעה מוקדמת

תמיד היא מוקדמת

עדיין

כולנו ישנים

השעה מאוחרת

תמיד היא מאוחרת

לכל

הנספים.

 

והשקט סובל

המיית קילוח דם

מגופות נרצחים אל

לוע מרצחים ששותה

לחיים

ואנו מתכנסים בדומיה

חסרת אונים

בשתיקת מוות.