אבא חשוב לי שתדע את זה
שלא תכעס על מרור מעשיי
אבא דע כי חטאתי לפנייך
והנה אני עומדת ומבקשת רחם עלי
אבא אתה גדול וחזק ובכל מקום
ופה מעטים המאמינים בקיומך החי
אבא אני רוצה להודות לך
שנתת לי את חיי
אבא חשוב לי שתדע זאת בתוכך
גם בחיי אתה מלפניי
אבא אני רק רוצה להגיד לך
שאני זקוקה לידיעה שאתה אוהב אותי ואת ימיי
וסולח לי על כל טעויותיי
לפחות היום
אבא אני רוצה לא מעט לחזור אלייך
ליפול בין הסלעים הקרים
אבא אני רוצה שתעמוד מולי
ותגיד או תתן סימן
שלא יכאב אם אתה שם
אבא אני חזקה אלייך
אבא האם אתה שם