כשהיית ילד

נלקחת מארגז החול

משו אותך מים גדול בטרם ירדה שמש

מבין הריסות עולם

צמחת

מבוגר