הרצון להתפרחח

היצר בבלון להפריח

היכולת את כולם להבריח.

 

המחשבה את כולם הורגת

וגילוי דעת מבעד הדלת אורבת

והכתבה על הקיר הורסת.

 

יש מאין היא מופיעה

וכמעין כרוז היא מודיעה

ואת כולם היא מוקיעה.

 

מה הועילו חכמים

ומהי דרכם של נבונים

במידה ואת דרך האתרים אינם מבינים.