מתגלגלות להן בחוריהם

ובוהות בעיסוקיהם

 

צוחקות ושמחות

עליזות ובוכות

 

יבשות ותוהות

בוהות וכואבות

 

דומעות וגם זולגות

אך לבסוף הן נעצמות