מאפר לעפר, באדמה פצע נפער,

איך עבר לא זכר, הסוף בתוכה תמיד קר

אך לא מר, אם תמצא!

בין בני אדם אין מחיצה, רק מצווה

גם אחרי שכל האור כבה , במרכבה

אני נע.