כל יום אני צריך לשקר. לא לאחרים לעצמי!אני משקר כי אני חייב, אני משקר לאצמי כרגיל פעמים ביום כשאני מתאורר וכשאני הולך לישון. כשאני מתאורר אני משקר לאצמי שהיום יהיה שונה שהיום אני אוחל להיות כמו כולם שכשאני הולך לישון אני לא אצתרך לשקר לעצמי וכשאני הולך לישון אני משקר לעצמי שהיום היה שווה משהו שלא ביזבזתי את היום את השנה ואת החיים.אבל יש באיה אני לא תמיד מאמין לאצמי אני לא בן אדם שמאמין בקלות ועז יש עוד באיות אם אני לא מאמין בבוקר אני נהפך לבן אדם שאני לא אוהב בן אדם ששונא באקר את עצמו אבל גם את כל השאר בן אדם שקועס מספיק לפגוע בחבר ולא לשים לב בן אדם שלא אכפת לו מאצמו כדי להפסיק להרוסאת האתיד שלו שהורס את הגוף והנשמה. אבל גם על זה חייבים להתגבר אין ברירה אחרת.כשאני בלילה לא מאמין יש באיות אחרות אני לא יכול לישון אני נהיה שקת ועדיש לא סתם עדיש עדיש להכול לאחרים ואצמי אני מאבד את התאבון. פאם לא ישנתי שלוש ימים רצוף נרדמתי רק כשנפלתי מהמדרגות והתאלפתי יש לי עדין צלקת איפו שבורג ניחנס לי ליד ולא שמתי לב אד שאח שלי האיר אותי בפניקה כשאני מחוסה בדם.אני לא יכל לשוןכש אני יודע שאני כרגע בזבזתי אוד יום ושקולם ביום הזה הישתפרו והיתקדמו ואני אני בזבזתי זמן המצרך הכי יקר לי איתי אני יכול לעשות דברים מדהימים שאחרים לא היו חושבים עליהם אבל שלי נראים פשותים אבל מה שאני לא יכול לעשות או יותר נכון כמאת לא יכול זה לקרא אני יכול אבל בקצב של ילד בכיתה ב' ולא לא בגלל שאני תיפש מה שאני שומא באלפה אני קולת מהר מהר הוא מוסג יחסי אבל אני יודע שהקליתה שלי מהירה אני יכול לשמוע שני ספרים בקלתות בוזמנית בזמן שאני מצייר או פורץ מנעולים או מסתקל על תמונות (כן וגם לדעת את הספרים טוב).אבל מה שאני רוצה יותר מכול זה להיות כמו כולם לקרא בלי באיה ולכתוב בלי שגיאות כתיב לא לראות כל ספר קיסורם של שעות. היתי נותן פעם הכל כדי להיות כמו קולם ואז יום אחד סמתי לב שהשתפרתי באותו לילה אני בפאם הראשונה בהרבה שנים לאהיתי צריך לשקר לאצמי כי באמת השתפרתי לא בן לילה לא הרבה ולא ללא הרבה מאמץ אבל השתפרתי מאז אני לא תמיד צריך לשקר ויותר קל לי להאמין כש אני כן צריך לשקר אבל עדין יש לי משאלה אחת להשתפר. אכשב אני לא צריך להיות כמו כולם (לא שאני לא היתי רוצה)אכשב אני יודא מי אני מה אני צריך כדי להשתפר וש אני לא היחיד ששונה אכשב אני יודא שאני חלק מה"כולם" ושאין כולם . אני רק מקווה שאני לא משקר לעצמי שוב .