רב מתרברב בכסא משתלהב פרוק עם דואב:

בקווצות שלהובין לוהטין בשביבין נא זמר מעיקין:

ובאבני נור גפרית תשדד זדונית ותציל עפרונית:

שרי משרייתך לגונן מחנך לחלץ עם קדושך:

מתהומות מחשכים תוציאם לאורים הרוותם טוב דודים:

וצפוני תרחק חיילותיו דק תדק תסגירם במדחק:

אליהו שלח לעם בני בריתך חון טף שאריתך:

למכונך שוב תשוב לקיים הכתוב וגם אנו נשוב: